Hoạt động nhóm trẻ Kim Đồng

giám đốc Nhà thiếu nhi Kim Đồng trao quyết định cho giáo viên nhom trẻ

giám đốc Nhà thiếu nhi Kim Đồng trao quyết định cho giáo viên nhom trẻ

hoạt động nhóm trẻ Kim Đồng.
Ngày 12/10/2016, Nhà thiếu nhi Kim Đồng tổ chức họp định kỳ đánh giá kết quả công tác  tháng 10 triển khai phương hướng công tác tháng 11/2016. Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Nhóm trẻ, trong cuộc họp Nhà thiếu nhi Kim Đồng đã trao quyết định bổ nhiệm giáo viên chủ nhiệm cho 02 giáo viên Nông Thị Liên và Bế Thị Vân của 02 lớp Gấu bông, Thỏ trắng thuộc Nhóm trẻ Kim Đồng.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Ngọc Bích

Nguồn tin: nhathieunhi.caobang.gov.vn