NHÀ THIẾU NHI KIM ĐỒNG TỔNG KẾT LỚP TẬP HUẤN TRỐNG ĐỘI NĂM HỌC 2018 – 2019

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018 của Nhà thiếu nhi Kim Đồng, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đội nghi lễ phục vụ công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi của các đơn vị trường học. Nhà thiếu nhi Kim Đồng mở lớp tập huấn trống Đội năm 2018 cho 69 em học sinh là ủy viên Ban chỉ huy Liên, chi Đội, đội nghi lễ hoặc đội viên đang học tập, sinh hoạt trong Liên Đội các trường TH, THCS trong địa bàn Thành phố Cao Bằng  diễn ra từ ngày 22/10/2018 và tổng kết vào ngày 27/10/2018.
Nội dung tập huấn bao gồm: Phất cờ chỉ huy, học 3 bài trống quy định là Chào cờ, Chào mừng, Hành tiến và 2 bài trống đệm. Kết quả hầu hết các em hoc sinh đã nắm được các nội dung trong lớp tập huấn.

Một vài hình ảnh trong lớp tập huấn:

 

Tác giả bài viết: phòng nghiệp vụ