NHÀ THIẾU NHI KIM ĐỒNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ LỚP BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI NĂM 2019

NHÀ THIẾU NHI KIM ĐỒNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ LỚP  BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI NĂM 2019
Ngày 28/03/2019 Nhà thiếu nhi Kim đồng tổ chức lớp tập huấn Ban chỉ huy Đội năm 2019 cho 92 em học sinh của 15 trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thanh thành phố. Nội dung tập huấn gồm có: Lịch sử Đội TNTP Hồ Chí Minh; 7 yêu cầu Đội viên và đội hình đội ngũ; Các nghi lễ của Đội. Kết thúc lớp tập huấn ngày 04/04/2019 Nhà thiếu nhi Kim Đồng tổ chức thi kiểm tra đánh giá chất lượng lớp học, thi trắc nghiệm lịch sử Đội TNTP Hồ Chí Minh, thi đội hình đội ngũ... Dự và chỉ đạo có đồng chí Vương Ánh Ngân – Giám đốc Nhà thiếu nhi Kim Đồng cùng các đồng chí cán bộ phòng Nghiệp vụ nhà thiếu nhi. Kết quả có 13/15 trường có số điểm khá trở lên và 2/15 trường đạt điểm trung bình.
 Buổi kiểm tra nhằm đánh giá chất lượng lớp học từ đó đưa ra những kết luận về thực trạng công tác Đội ở các trường Tiểu học và Trung học cơ sở khu vực Thành phố Cao Bằng.
Một vài hình ảnh trong buổi kiểm tra:
Tác giả bài viết: Phòng nghiệp vụ