NHÀ THIẾU NHI KIM ĐỒNG HỌP ĐỊNH KỲ THÁNG 8

Đ/c giám đốc trao quyết định bổ nhiệm cho giáo viên

Đ/c giám đốc trao quyết định bổ nhiệm cho giáo viên

NHÀ THIẾU NHI KIM ĐỒNG HỌP ĐỊNH KỲ THÁNG 8
NHÀ THIẾU NHI KIM ĐỒNG HỌP ĐỊNH KỲ THÁNG 8
 
Ngày 09/8/2017 Nhà thiếu nhi Kim Đồng tổ chức họp định kỳ nhằm đánh giá kết quả đạt được tháng 8 đồng thời đề ra phướng hướng nhiệm vụ công tác tháng 9. Tại cuộc họp Ban Giám đốc đã trao Quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Triệu Thị Thầm làm giáo viên chủ nhiệm lớp Gấu Bông thuộc nhóm trẻ Kim Đồng.
 

 
                    ( Trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Triệu Thị Thầm )

Tác giả bài viết: phòng nghiệp vụ