Học kỳ quân đội năm 2018, ngày thứ 2: Thao luyện

Học kỳ quân đội năm 2018, ngày thứ 2: Thao luyện
Chương trình Học kỳ quân đội đã bước sang ngày thứ 2 với nội dung: Thao luyện
Ngày thứ 2 của chương trình Học lỳ quân đội các chiến sĩ đươc học tập với các chuyên đề như: Huấn luyện điều lệnh quản lý bộ đội, điều lệnh đội ngũ tay không, đi đều, nghiêm, nghỉ, quay tại chỗ; Hệ thống tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam; huấn luyện bài thể dục buổi sáng, 16 động tác võ thể dục. Thời tiết nắng nóng như một thử thách đối với các chiến sĩ, đó là sự thử thách ý chí, lòng quyết tâm trước khó khăn để vượt qua chính mình. Buổi tối các chiến sĩ được xem các video Bài học cuộc sống và học các bài hát của chương trình học Kỳ quân đội.
Một vài hình ảnh trong ngày thứ 2:

Tác giả bài viết: Phòng nghiệp vụ HK