Chương trinh" Áo mới mùa xuân" năm 2016.

Chương trinh" Áo mới mùa xuân" năm 2016.
Chương trình " Áo mới mùa xuân" năm 2016. Nhận quyên góp từ ngày 31/12/2015. liên hệ: phòng Hành chính - quản trị Nhà thiếu nhi Kim Đồng. ĐT: 0263852065
 Mục đích chương trình:
 - Kịp thời động viên, hỗ trợ, động viên thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh vui xuân, đón tết. Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc chung tay chăm lo tết cho người nghèo.
- Phát huy hiệu quả thiết chế Nhà thiếu nhi Kim Đồng xung kích thực hiện hiệu quả chương trình an sinh, xã hội tại địa phương.
- Vận động 1000 áo mới tặng trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa.


Tác giả bài viết: Nông KhánhTrường